วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เทศบาลตำบลกะปาง

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ชุดปฏิบัติการชุดที่ ๔ ออกบริการประชาชน ณ เทศบาลตำบลกะปาง ผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุม ให้คำปรึกษาการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสุนัขและแมว มีเอกสารเผยแพร่ประกอบ ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะปาง เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกนาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีตำบลกะปาง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกคน ของเทศบาลตำบลกะปาง ที่ได้ให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มมา ณ โอกาสนี้ด้วย ภาพลง Web ไม่หมดต้องขออภัยหากไม่พบภาพของท่านผู้ปฏิบัติงานบางนาย จากใจจริง.......หัวหน้าชุดที่ ๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น