วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

โครงการเทิดทูนสถาบัน คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ โครงการเทิดทูนสถาบัน คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนคงคาประชารักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานราชการของกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมกิจกรรมผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค จ่ายเวชภัณฑ์ ยาสัตว์ เอกสารความรู้ ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ จัดนิทรรศการด้านการปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ การชันสูตรโรคสัตว์ ฯลฯ นอกจากนั้นมีการแจกนมสดให้กับประชาชนและนักเรียนด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ผอ.ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของกรมปศุสัตว์ทุกหน่วยงาน
ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ ทุกๆท่านที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฎิบัติงานในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น