วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
วันนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆ ให้มีความตั้งใจในการปฎิบัติงานในหน้าที่ให้ดีทีสุด ตั้งอยู่ในศีลภาวนา ทำบุญ ทำทาน ตามอัตภาพกำลัง ความผาสุข จะกลับสู่ครอบครัวในภพนี้และภพหน้า

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการนครพลังงานสีเขียว

วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ผู้ประสานงาน ร่วมพิธีอบรมการรักษาและการดูแลถังหมักก๊าซชีวภาพของพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรทั้งหมด ๑๐ ราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปศุสัตว์อำเภอจะเข้าไปติดตาม ประเมินผลและรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันพุธที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรโดยนายวรฉัตร วิรัชลาภ หัวหน้ากลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การยักยอกวัคซีน ชู้สาว น้ำมัน ธคก. ตรวจรับหญ้าแห้ง จำหน่ายวัคซีน จำหน่ายสัตว์หรือทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว ขาดงาน และทุจริตนมโรงเรียน ฯลฯ เรื่องนี้ปศุสัตว์อำเภอทราบดี ทุกคนที่รับราชการให้รักษาศีล ๕ ทุกเรื่องจะไม่มีปัญหา ที่ตามมาก็จะมีคุณธรรม จริยธรรม ถ้าไม่มีปัญหาก็ตามมา คำว่า วินัย ก็บังคับในตัวอยู่แล้ว คือ เครื่องควบคุมความประพฤติของคน ดูเอาเองก็แล้วกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไร? ความอยาก.....? ต่างหากละ อยากได้เงิน.....ทุจริตต่อหน้าที่ ปัญหาตามมาถูกสอบสวน ก็โทษคนโน้น โทษคนนี้ ทำตัวไม่ดีแล้วจะโทษใคร? ชีวิตนี้ตัวเองเป็นผู้กำหนด หมั่นทำความดี ทำบุญ ทำทานเสียบ้าง เงินทองไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิต ใจต่างหากละคือความสุข จิตใจสบาย ยิ้มแย้มแจ่มใส กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน กินมากท้องแตก ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้................เจริญพร

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

๕ ธันวามหาราชวันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นายอุเทน  ฝอยทอง พนักงานตรวจโรคสัตว์อำเภอ นายสุธรรม  พงศ์รักธรรม ปศุสัตว์ตำบลกรุงชิง และ นายสมบัติ  อินทสา ปศุสัตว์ตำบลกะหรอ และอาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯและลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา ในภาคค่ำร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าอำเภอนบพิตำ