วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่วันนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆ ออกบริการประชาชนในตำบลกรุงชิงโดยการผ่าตัด-ทำหมัน ให้กับสุนัขและแมว เพื่อลดจำนวนประชากรและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถาวร โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ได้ออกประกาศข้อบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ได้ปฎิบัติตามประกาศดังกล่าวแล้ว