วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
วันนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ณ ที่ว่าการอำเภอนบพิตำ ซึ่งเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งในการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆ ให้มีความตั้งใจในการปฎิบัติงานในหน้าที่ให้ดีทีสุด ตั้งอยู่ในศีลภาวนา ทำบุญ ทำทาน ตามอัตภาพกำลัง ความผาสุข จะกลับสู่ครอบครัวในภพนี้และภพหน้า

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการนครพลังงานสีเขียว

วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ผู้ประสานงาน ร่วมพิธีอบรมการรักษาและการดูแลถังหมักก๊าซชีวภาพของพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษตรกรทั้งหมด ๑๐ ราย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปศุสัตว์อำเภอจะเข้าไปติดตาม ประเมินผลและรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันพุธที่ ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยากรโดยนายวรฉัตร วิรัชลาภ หัวหน้ากลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษา การกระทำผิดของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ การเคลื่อนย้ายสัตว์ การยักยอกวัคซีน ชู้สาว น้ำมัน ธคก. ตรวจรับหญ้าแห้ง จำหน่ายวัคซีน จำหน่ายสัตว์หรือทรัพย์สินราชการไปใช้ส่วนตัว ขาดงาน และทุจริตนมโรงเรียน ฯลฯ เรื่องนี้ปศุสัตว์อำเภอทราบดี ทุกคนที่รับราชการให้รักษาศีล ๕ ทุกเรื่องจะไม่มีปัญหา ที่ตามมาก็จะมีคุณธรรม จริยธรรม ถ้าไม่มีปัญหาก็ตามมา คำว่า วินัย ก็บังคับในตัวอยู่แล้ว คือ เครื่องควบคุมความประพฤติของคน ดูเอาเองก็แล้วกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอะไร? ความอยาก.....? ต่างหากละ อยากได้เงิน.....ทุจริตต่อหน้าที่ ปัญหาตามมาถูกสอบสวน ก็โทษคนโน้น โทษคนนี้ ทำตัวไม่ดีแล้วจะโทษใคร? ชีวิตนี้ตัวเองเป็นผู้กำหนด หมั่นทำความดี ทำบุญ ทำทานเสียบ้าง เงินทองไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิต ใจต่างหากละคือความสุข จิตใจสบาย ยิ้มแย้มแจ่มใส กินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน กินมากท้องแตก ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้................เจริญพร

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555

๕ ธันวามหาราชวันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นายอุเทน  ฝอยทอง พนักงานตรวจโรคสัตว์อำเภอ นายสุธรรม  พงศ์รักธรรม ปศุสัตว์ตำบลกรุงชิง และ นายสมบัติ  อินทสา ปศุสัตว์ตำบลกะหรอ และอาสาปศุสัตว์หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯและลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา ในภาคค่ำร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หน้าอำเภอนบพิตำ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นครดี๊ดี ผ่าตัด-ทำหมัน


ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่  ๑๖-๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ และ นายอุเทน  ฝอยทอง พนักงานตรวจโรคสัตว์อำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ผ่าตัด-ทำหมัน ชุดเฉพาะกิจที่ ๑ ของอำเภอขนอม อำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลา การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อความรัก ความสามัคคี ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มๆจากโครงการนี้ กล่าวคือ บริการถึงในพื้นที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว นี่แหละคือ นครดี๊ดี ผ่าตัด-ทำหมัน มอบเปอร์เซ็นต์ให้ ๕ สำหรับนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และขอให้เป็นตัวแทนจริยธรรมของกรมปศุสัตว์นะจ๊ะ

ปศุสัตว์เขต ๘


วันที่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ สัตวแพทย์หญิงวรรณี  สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไปต้อนรับท่านปศุสัตว์เขต ๘ นายสัตวแพทย์วิมล  จิระธนะวัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นบพิตำดี๊ดี เมืองปศุสัตว์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การศึกษาดูงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สวัสดีครับ! พ่อ แม่ พี่น้องเกษตรกรอำเภอนบพิตำ กลุ่มเกษตรกรด้านปศุสัตว์ทุกกลุ่ม บทความนี้เป็นบทความในการศึกษาดูงานของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ โดยการจัดของกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานการเลี้ยงเป็ด การคัดแยกขนาดไข่ การทำไข่เค็ม การบรรจุผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  นำศึกษาดูงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้นไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงาน โทร.๐๗๔-๕๓๑๗๐๙ โทรสาร ๐๗๔-๕๓๑๗๐๘ งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โทร.๐๗๔-๕๓๑๗๑๐ มีพื้นที่ประมาณ ๗๙๘ ไร่เศษ มีกิจกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ก่อนดำเนินโครงการมีการปรับปรุง ปรับสภาพพื้นที่โดยใช้พืชตระกูลถั่ว ทำคูระบายน้ำเมื่อมีฝนตกหนักน้ำจะไม่ท่วม ด้านพืช มีการปลูกพืชกางมุ้ง เพื่อเป็นการป้องกันแมลง ปลูกไม้ผล ฝรั่ง มะละกอและมีพันธุ์เรดเรดี้ เนื้อสีแดงรสชาดหวานอร่อย มีปลูกพืชผักสวนครัว ตะไคร้ กะเพรา โหรพา มีแก้วมังกร ชมพู่ มะม่วง ส้มโอ น้อยหน่า มีนาข้าว ทำนาข้าว ๒ ชนิด พันธุ์สังข์หยดพัทลุงและข้าวปทุมธานี มีการเพาะเห็ด ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงห่านพันธุ์หัวสิงโตจากประเทศจีน โตเร็ว มีการขยายพันธุ์ที่ขอนแก่น มีการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน พระองค์ทรงโปรดไก่พื้นเมือง - ไก่คอล่อน - ไก่เบตง มีการเลี้ยงแพะ กระบือเลี้ยงไว้แบบอนุรักษ์วิถีชวิตของชาวนา ด้านประมง มีการเลี้ยงแบบบ่อดินและกระชัง มีปลานิล ปลากดเหลือง ตะเพียน ฯลฯ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต โดยการนำเศษที่เหลือจากการผลิตเอามาเป็นอาหารให้ปลา มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงกบในกระชัง ใช้เวลา ๓ - ๔ เดือนก็สามารถจำหน่ายได้ เมื่อมีผลผลิตน้อย จำหน่ายได้ราคาดี และเมื่อมีผลผลิตมากจะทำเป็นแปรรูป เช่น ทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว มีการทำไอศครีมน้ำนมแพะ ขนมโดนัส ฯลฯ มีหน่วยงานต่างมาให้ความรู้ เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้รับงบประมาณจากสำนักพระราชวัง มีข้าราชการ ๑ นายและแรงงาน ๕๐ คน ผลผลิตที่ได้ จะจำหน่ายในฟาร์ม ตลาดชุมชน และตลาดเกษตร มอ. รายได้ จะมีการทำบัญชี นำเงินเข้าบัญชีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯและโอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลาง มีพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ ความว่า ขาดทุนของฉัน คือกำไรชีวิตของแผ่นดิน ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ท่านสามารถสอบถามในการศึกษาดูงานได้โดยตรงตามที่แจ้ง ควรจะไปเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ขอตอบข้อซักถามที่ท่านสอบถามมาในการเปลี่ยนสายงานของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ในปีงบประมาณนี้ กรมปศุสัตว์ ยังไม่เลื่อนให้ ยังคงเป็นตำแหน่ง วิชาการเหมือนเติม สงสัยถูกดองแน่ๆ เงินเดือนก็เต็มขั้นมาหลายปีแล้ว คงไม่ได้ปรับเป็นสัตวแพทย์อาวุโส ขาดทุนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รุ่นน้องและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แซงหน้าไปหมดแล้ว เงินเดือนขณะนี้ไม่พอจ่าย ต้องส่งลูกเรียน ๓ คน อนาถจริงๆ ขอแจ้งข่าวให้ทราบเพียงเท่านี้และไม่ต้องสอบถามมาอีก เครียด! สอบถามมามากคิดว่า เยาะเย้ย ก็ต้องสู้ชีวิตต่อไป ไม่ท้อ และจะทำงานด้วยใจ ให้เป็นที่รักใคร่ของเกษตรกรเหมือนเดิม ขอขอบพระคุณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มา ณ โอกาสนี้ที่ได้ให้ความสะดวกต่างๆ ขออภัยที่ไม่สามารถลงรูปได้หมดเนื่องจากพื้นที่ไม่พอ

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การจัดงานประเพณีลากพระประจำปี ๒๕๕๕           วันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมงานประเพณีลากพระ ประจำปี ๒๕๕๕ และการประกวดแพะ ของอำเภอร่อนพิบูลย์ มีการเสวนา ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายอำเภอร่อนพิบูลย์ ผอ.ศูนย์ ฯ เสวนา สบาย สบาย สไตล์คนร่อนพิบูลย์ มีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ มีสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ยานพาหนะขนส่งที่สะอาดปลอดภัย การจำหน่ายสินค้า อาหาร ของบริษัท ห้างร้านต่างๆมากมาย ในการประกวดแพะมีการประกวดหลายประเภท เช่น เพศผู้ ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่, เพศผู้ ฟันแท้เกิน ๑ คู่, เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน ๑ คู่ และ เพศเมีย ฟันแท้เกิน ๑ คู่ ฯลฯ ชิงถ้วยและเงินรางวัล ร่อนพิบูลย์ดี๊ดี อุดมสินแร่ เมืองแม่เศรษฐี ผลไม้พันธุ์ดี มีปศุสัตว์ เกจิหลวงพ่อ ใบพ้อสานพัด ดุกย่างรสจัด ทิวทัศน์รามโรม การร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังชาวปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาให้ปศุสัตว์ก้าวไกล เป็นองค์กรนำปศุสัตว์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช
วันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ อาคารเอนกประสงค์อำเภอนบพิตำ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ ฯลฯ โดยมีนายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานในพิธี วางพวงมาลา พิธีถวายความเคารพ จุดธูปเทียน(เครื่องทองน้อย)ถวายเป็นเครื่องสักการะ กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประชุมวางแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันนี้นายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำ ได้ประชุมการวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีส่วนราชการทุกส่วน เฝ้าระวังภัยกรุงชิง ฯลฯ ให้ทุกคนที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด ประสานในงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย มีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือ ในส่วนของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ รับผิดชอบด้านฟื้นฟู ซึ่งจะปฎิบัติงานให้ดีที่สุด งานในหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หากเกิดฝนตกหนักติดต่อกัน ๒๔ ชั่วโมง ให้แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โค ให้เคลื่อนย้ายออกจากริมห้วย คลองฯลฯให้นำไปอยู่ในที่สูงหรือที่จุดรวมที่กำหนดในหมู่บ้าน สุกรให้เคลื่อนย้ายไปอยู่ที่คอกสูงกว่า สัตว์ปีกให้ขังไว้ในคอก เมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากจะได้ไม่สูญหาย และให้ดูระดับน้ำสูงสุดในปี ๒๕๕๔ เป็นหลักเกณฑ์ จากอุทกภัยที่ผ่านมาแผนการอพยพของอำเภอนบพิตำ มีความสำเร็จ และความเสียหายด้านปศุสัตว์ไม่ถึงหนึ่งแสนบาท ขอขอบพระคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อำเภอนบพิตำ ได้ดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปศุสัตว์ เกษตร และประมง ในการนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ รับผิดชอบด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน ๔๐ ตัว ไว้บริโภคเป็นสวัสดิการให้กับกองร้อย อส.อำเภอนบพิตำและ ผรส.ซึ่งเข้าเวรประจำวัน และตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจในการเลี้ยงไก่ไข่ กับเจ้าหน้าที่ อส.และ ผรส.ซึ่งเข้าเวรประจำวัน เรื่อง การจัดการโรงเรือน การให้อาหาร และการป้องกันโรค ฯลฯ การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงแบบพอเพียง คือ เลี้ยงไว้บนบ่อปลานิล ให้มูลไก่เป็นอาหารปลา อาหารไก่ให้เศษอาหารที่เหลือบริโภคประจำวัน และไข่ นำไปบริโภคในกองร้อย อส.และ ผรส.ที่ปฎิบัติหน้าที่ประจำวัน เป็นการลดรายจ่าย ซึ่งการเลี้ยงไก่ไข่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะให้คำแนะนำทางวิชาการและทางปฎิบัติในการเลี้ยงไก่ไข่ทุกประการ ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอนบพิตำและปลัดอาวุโส ที่ได้ให้ความสะดวกในการดำเนินการมา ณ โอกาสนี้