วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประชุมผู้เลี้ยงไก่เนื้ออำเภอนบพิตำ

วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำได้เชิญผู้เลี้ยงไก่เนื้อทั้งหมด ๑๑ ราย ประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอ เพื่อชี้แจงในรายละเอียด การกรอกแบบสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ การออกหนังสือรับรองสัตว์ปีก การเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด การเคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด ฯลฯ เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา เกษตรกรจะเลี้ยงไก่เนื้ออย่างเดียว ไม่เข้าใจขั้นตอนในการนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยง ขั้นตอนรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือ ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายเป็นอย่างไร
ณ วันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่กล่าวมาทั้งหมด ประเด็นสำคัญขั้นตอนในการเคลื่อนย้าย ภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้อง โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ มีฐานข้อมูลในการนำไก่เนื้อมาเลี้ยง เช่น นำมาเลี้ยง ๑๐,๐๐๐ ตัว เคลื่อนย้ายภายในจังหวัด ๓,๐๐๐ ตัว เคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัดจะต้องเป็นจำนวน ๗,๐๐๐ ตัว บวกลบการตายตามสมควร ผู้เลี้ยงจะต้องมีข้อมูลให้ปศุสัตว์ตรวจสอบ ในกรณีเลี้ยงไก่เนื้อ ๑๐,๐๐๐ ตัว ไม่มีการเคลื่อนย้ายภายในจังหวัดหรือต่างจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรวจสอบแล้วไม่ปฎิบัติให้ถูกต้อง ครั้งต่อไปจะไม่อนุญาตให้นำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และจะรายงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯทราบต่อไป การประชุมในครั้งนี้ ผู้เลี้ยงไก่เนื้อมีความเข้าใจในเจตนาดีของปศุสัตว์อำเภอ เพื่อจัดระบบการเคลื่อนย้ายให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหามานานแล้วและยินดีให้ความร่วมมือกับปศุสัตว์อำเภอ เชื่อเหลือเกินว่า การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกให้อยู่ในระบบสามารถดำเนินการได้ สำหรับสุกรจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป เพราะจะอ้างว่าเคลื่อนย้ายภายในจังหวัด ทั้งๆที่เคลื่อนย้ายไปต่างจังหวัด เนื่องจากไม่มีการประกาศเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดในสุกร
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น