วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ฟาร์มมาตรฐาน


กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ดำเนินการตรวจฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ เพื่อรายงานสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ในการออกหนังสือรับรองฟาร์มมาตรฐาน สำหรับในพื้นที่อำเภอนบพิตำ มีเลี้ยงสุกรและไก่เนื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ในตำบลกะหรอและนาเหรง จึงมีความจำเป็นในการจัดระบบการเลี้ยงให้อยู่ในระบบฟาร์มมาตรฐานทั้งหมด

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตำบลนาเหรง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สัตวแพทย์ สัตวบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ของอำเภอต่างๆชุดเฉพาะกิจที่ ๑ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาเหรง ออกบริการประชาชนผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ตำบลนาเหรง

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตำบลกะหรอ


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สัตวแพทย์ สัตวบาล พนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอต่างๆของชุดเฉพาะกิจที่ ๑ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ ออกบริการประชาชนผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลกะหรอ

โครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ตำบลนบพิตำ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สัตวแพทย์ สัตวบาล เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจที่ ๑ และองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ร่วมออกบริการผ่าตัด-ทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลนบพิตำ

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร
วันนี้นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมพิธีเปิดมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร เป็นวันประกาศพระธรรมของพระพุทธเจ้า น้อมนำพุทธศาสนิกชนปฎิบัติธรรม ร่วมทำบุญสืบสานประเพณี และครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชฯด้วย