วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตรวจสุขภาพช้างประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นำคณะ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะโดยสัตวแพทย์หญิงณัฏฐา  มณีวรรณ และ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ นำคณะโดยสัตวแพทย์หญิงภัทร  เจริญพันธุ์ ตรวจสุขภาพช้างในพื้นที่อำเภอนบพิตำ จำนวน ๑๔ เชือก ให้บริการตรวจไมโครชิพ ตรวจรักษาสุขภาพ ให้คำปรึกษาในการดูแลช้าง ฯลฯ การบริการดังกล่าวบริการฟรี! โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เจ้าของช้างและควาญช้าง ฝากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่มาออกบริการตรวจและรักษาสุขภาพช้างมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น