วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ด่านตรวจสัตว์

วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ สัตวแพทย์หญิงวรรณี สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ และปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ไปให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ชุมพร ที่มาปฎิบัติหน้าที่ในการตรวจสัตว์ ซากสัตว์เคลื่อนย้ายในเขตพื้นที่อำเภอนบพิตำและอำเภอพรหมคีรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำขอขอบพระคุณปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชและนายสมศุกร์  นาครอด หัวหน้าด่านกักสัตว์ชุมพรและเจ้าหน้าที่ด่านฯทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่มาตั้งด่านฯในพื้นที่เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ให้ผู้ประกอบการปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น