วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นครดี๊ดี ผ่าตัด-ทำหมัน


ในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่  ๑๖-๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ นายมนตรี  พลวิชัย ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ และ นายอุเทน  ฝอยทอง พนักงานตรวจโรคสัตว์อำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ผ่าตัด-ทำหมัน ชุดเฉพาะกิจที่ ๑ ของอำเภอขนอม อำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลา การดำเนินกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อความรัก ความสามัคคี ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มๆจากโครงการนี้ กล่าวคือ บริการถึงในพื้นที่ ไม่เสียค่าใช้จ่ายและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว นี่แหละคือ นครดี๊ดี ผ่าตัด-ทำหมัน มอบเปอร์เซ็นต์ให้ ๕ สำหรับนายสัตวแพทย์ธนวัฒน์  พันธุ์สนิท หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และขอให้เป็นตัวแทนจริยธรรมของกรมปศุสัตว์นะจ๊ะ

ปศุสัตว์เขต ๘


วันที่ ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ สัตวแพทย์หญิงวรรณี  สันตมนัส ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไปต้อนรับท่านปศุสัตว์เขต ๘ นายสัตวแพทย์วิมล  จิระธนะวัฒน์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ นบพิตำดี๊ดี เมืองปศุสัตว์

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การศึกษาดูงานปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สวัสดีครับ! พ่อ แม่ พี่น้องเกษตรกรอำเภอนบพิตำ กลุ่มเกษตรกรด้านปศุสัตว์ทุกกลุ่ม บทความนี้เป็นบทความในการศึกษาดูงานของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ โดยการจัดของกลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕ ศึกษาดูงานการเลี้ยงเป็ด การคัดแยกขนาดไข่ การทำไข่เค็ม การบรรจุผลิตภัณฑ์ ฯลฯ  นำศึกษาดูงานโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ระโนด จังหวัดสงขลา ต่อจากนั้นไปศึกษาดูงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา สำนักงาน โทร.๐๗๔-๕๓๑๗๐๙ โทรสาร ๐๗๔-๕๓๑๗๐๘ งานจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โทร.๐๗๔-๕๓๑๗๑๐ มีพื้นที่ประมาณ ๗๙๘ ไร่เศษ มีกิจกรรมด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง ก่อนดำเนินโครงการมีการปรับปรุง ปรับสภาพพื้นที่โดยใช้พืชตระกูลถั่ว ทำคูระบายน้ำเมื่อมีฝนตกหนักน้ำจะไม่ท่วม ด้านพืช มีการปลูกพืชกางมุ้ง เพื่อเป็นการป้องกันแมลง ปลูกไม้ผล ฝรั่ง มะละกอและมีพันธุ์เรดเรดี้ เนื้อสีแดงรสชาดหวานอร่อย มีปลูกพืชผักสวนครัว ตะไคร้ กะเพรา โหรพา มีแก้วมังกร ชมพู่ มะม่วง ส้มโอ น้อยหน่า มีนาข้าว ทำนาข้าว ๒ ชนิด พันธุ์สังข์หยดพัทลุงและข้าวปทุมธานี มีการเพาะเห็ด ผลิตก้อนเชื้อเห็ด ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงห่านพันธุ์หัวสิงโตจากประเทศจีน โตเร็ว มีการขยายพันธุ์ที่ขอนแก่น มีการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยลาน พระองค์ทรงโปรดไก่พื้นเมือง - ไก่คอล่อน - ไก่เบตง มีการเลี้ยงแพะ กระบือเลี้ยงไว้แบบอนุรักษ์วิถีชวิตของชาวนา ด้านประมง มีการเลี้ยงแบบบ่อดินและกระชัง มีปลานิล ปลากดเหลือง ตะเพียน ฯลฯ ลดรายจ่าย เพิ่มผลผลิต โดยการนำเศษที่เหลือจากการผลิตเอามาเป็นอาหารให้ปลา มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เลี้ยงกบในกระชัง ใช้เวลา ๓ - ๔ เดือนก็สามารถจำหน่ายได้ เมื่อมีผลผลิตน้อย จำหน่ายได้ราคาดี และเมื่อมีผลผลิตมากจะทำเป็นแปรรูป เช่น ทำปลาส้ม ปลาแดดเดียว มีการทำไอศครีมน้ำนมแพะ ขนมโดนัส ฯลฯ มีหน่วยงานต่างมาให้ความรู้ เช่น เกษตร ปศุสัตว์ ประมง ฯลฯ มีการบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ ได้รับงบประมาณจากสำนักพระราชวัง มีข้าราชการ ๑ นายและแรงงาน ๕๐ คน ผลผลิตที่ได้ จะจำหน่ายในฟาร์ม ตลาดชุมชน และตลาดเกษตร มอ. รายได้ จะมีการทำบัญชี นำเงินเข้าบัญชีโครงการฟาร์มตัวอย่างฯและโอนเงินเข้าบัญชีส่วนกลาง มีพระราชเสาวนีย์ของพระองค์ ความว่า ขาดทุนของฉัน คือกำไรชีวิตของแผ่นดิน ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ท่านสามารถสอบถามในการศึกษาดูงานได้โดยตรงตามที่แจ้ง ควรจะไปเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ ขอตอบข้อซักถามที่ท่านสอบถามมาในการเปลี่ยนสายงานของปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ในปีงบประมาณนี้ กรมปศุสัตว์ ยังไม่เลื่อนให้ ยังคงเป็นตำแหน่ง วิชาการเหมือนเติม สงสัยถูกดองแน่ๆ เงินเดือนก็เต็มขั้นมาหลายปีแล้ว คงไม่ได้ปรับเป็นสัตวแพทย์อาวุโส ขาดทุนเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รุ่นน้องและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา แซงหน้าไปหมดแล้ว เงินเดือนขณะนี้ไม่พอจ่าย ต้องส่งลูกเรียน ๓ คน อนาถจริงๆ ขอแจ้งข่าวให้ทราบเพียงเท่านี้และไม่ต้องสอบถามมาอีก เครียด! สอบถามมามากคิดว่า เยาะเย้ย ก็ต้องสู้ชีวิตต่อไป ไม่ท้อ และจะทำงานด้วยใจ ให้เป็นที่รักใคร่ของเกษตรกรเหมือนเดิม ขอขอบพระคุณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ด่านกักกันสัตว์สงขลา และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มา ณ โอกาสนี้ที่ได้ให้ความสะดวกต่างๆ ขออภัยที่ไม่สามารถลงรูปได้หมดเนื่องจากพื้นที่ไม่พอ