วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบำบัดยาเสพติด
วันนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอนบพิตำ โครงการบำบัดยาเสพติด ๗ - ๑๕  มีนาคม  ๒๕๕๖ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายปรีชา  คุ้มวงศ์ นายอำเภอนบพิตำ เป็นประธานในพิธี โครงการนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ จะให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นโครงการที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม เพื่อร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการนครแห่งปศุสัตว์
วันนี้ปศุสัตว์อำเภอนบพิตำ นำอาสาปศุสัตว์จำนวน ๑๒ นาย เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการบุคลากร เครือข่ายควบคุมป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน โครงการนครแห่งปศุสัตว์ กิจกรรมก้าวทันโรคผู้บริโภคปลอดภัย ปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช